English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-25 18:45:57 CEST
Nasdaq Vilnius
Išbraukimas iš sąrašų

„INVL Rusijos TOP20 subfondas“ bus išbrauktas iš Fondų prekybos sąrašo

2023 m. gegužės 25 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti „INVL Rusijos TOP20 subfondo“ vienetus (FINRTSFV, ISIN kodas LTIF00000435) iš Fondų prekybos sąrašo 2023 m. gegužės 26 dieną (paskutinė „INVL Rusijos TOP20 subfondo“ listingavimo Nasdaq Vilnius diena yra 2023 m. gegužės 25 d.).

Šios finansinės priemonės bus išbrauktos iš Fondų prekybos sąrašo emitento prašymu, vadovaujantis AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 19 ir 20 punktų nuostatomis.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459
www.nasdaqbaltic.com