English Lithuanian
Paskelbta: 2021-05-28 15:48:07 CEST
Snaige
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos banko sprendimas dėl oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcinės bendrovės „Snaigė“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius

2021 m. gegužės 28 d. akcinė bendrovė „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) gavo pranešimą iš akcininko SEKENORA HOLDINGS LIMITED apie Lietuvos banko priimtą sprendimą netvirtinti oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliaro. SEKENORA HOLDINGS LIMITED Bendrovei taip pat pateikė su tuo susijusį Lietuvos banko sprendimą.

Lietuvos bankas minėtą sprendimą prašė paskelbti viešai, kuris ir skelbiamas šio pranešimo priede.

Šis Lietuvos banko sprendimas nėra susijęs su tiesiogine Bendrovės veikla. Bendrovė tik informuoja apie iš savo akcininko SEKENORA HOLDINGS LIMITED gautą sprendimą Lietuvos banko prašymu ir teisės aktų numatyta tvarka. Šis sprendimas neturės jokios įtakos tolimesnei Bendrovės veiklai.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
+ 370 315 56206

Priedas:

1. 2021-05-24 Lietuvos banko sprendimas nr. V 2021/(34.3.E-3400)-419-96

Priedas2021-05-24 Lietuvos banko sprendimas_The Decision of the Bank of Lithuania nr. V 2021_34.3.E-3400-419-96.pdf