Publicēts: 2021-06-14 13:56:32 CEST
MADARA Cosmetics
Kārtējās akcionāru sapulces protokols

AS “MADARA Cosmetics” 2021.gada 14.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2021-06-14 13:56 CEST --

1.   2020. finanšu gada pārskata apstiprināšana.
 
1)   Pieņemt zināšanai AS “MADARA Cosmetics” valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu par 2020. finanšu gada darbības rezultātiem.
 
2)   Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” valdes sastādīto un padomes izskatīto 2020. gada atsevišķo un 2020. gada konsolidēto pārskatu.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
2.   Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.
 
1)   AS “MADARA Cosmetics” 2020. finanšu gada peļņu 3 445 172 EUR apmērā daļēji sadalīt, izmaksājot dividendēs kopumā 1 507 697 EUR, proti, 0,40 EUR par vienu akciju.
 
2)   Atlikušo 2020.finanšu gada nesadalītās peļņas daļu 1 937 475 EUR apmērā atstāt kā AS “MADARA Cosmetics” nesadalīto peļņu.
 
3)   Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2021.gada 29.jūnijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems).
 
4)   Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2021.gada 30.jūnijs.
 
5)   Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2021.gada 1.jūlijs.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

AS “MADARA Cosmetics” valde

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.

MADARA Cosmetics dibināta 2006. gadā un kļuvusi par vienu no vadošajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā un līderi Latvijā. Kompānijas pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kopjošās un dekoratīvās kosmētikas segmentā Latvijā. 2016. un 2017. gadā uzņēmums ierindots Uzņēmumu reputācijas topa Latvijas kompāniju TOP 10. 2017. gada sākumā uzņēmums no SIA kļūst par AS. Kopš 2017. gada novembra kompānijas akcijas iekļautas biržas “Nasdaq Baltic” alternatīvā tirgus “First North” sarakstā. Saņēmis apbalvojumu Eiropas “Parauguzņēmums” Eiropas Parlamentā Briselē organizētajā mazo un vidējo uzņēmumu apbalvošanā “SME Star Awards 2018”. Savukārt 2019. gadā saņem  “Nasdaq Baltic Awards 2019” izcilības balvu un ir viens no uzņēmumiem, kas iezvana tirdzniecības sesijas zvanu Nasdaq biržā Ņujorkā. 2020.gadu noslēdzot AS ‘’MADARA Cosmetics’’ ideja gūst pasaules atzinību un saņem Pasaules Intelektuālā īpašumu organizācijas (WIPO) apbalvojumu ‘Intelektuālā īpašuma balva uzņēmumam’ (WIPO IP Enterprise Trophy). Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt investors.madaracosmetics.com.

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
         Kontaktpersona: Uldis Iltners, valdes loceklis
         E-pasts: uldis@madaracosmetics.com
         Telefons: +371 67 470 243
         
         Sertificētais konsultants:
         AS “LHV Pank”
         Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
         E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
         Telefons: +372 680 2720