English Latvian
Publicēts: 2018-09-04 16:00:29 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2018.gada 04.septembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

 1. Statūtu grozījumi.

Pieņemts lēmums:
Noraidīt AS “Olainfarm” Valdes publicēto lēmumu projektu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Papildjautājumu iekļaušana darba kārtībā.

Pieņemts lēmums:
Iekļaut 2018.gada 04.septembra AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā sekojošus papildjautājumus:

  1. Padomes locekļu atsaukšana no amata;
  2. Jaunas padomes vēlēšanas;
  3. Revīzijas komitejas locekļu atsaukšana no amata;
  4. Jaunas Revīzijas komitejas vēlēšanas

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Padomes locekļu atsaukšana no amata.

Pieņemts lēmums:
Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus:
Signi Balderi – Sildedzi;
Irinu Maliginu;
Milanu Beļeviču;
Ivaru Kalviņu;
Ivaru Godmani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Jaunas padomes vēlēšanas.

Pieņemts lēmums:
4.1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā uz piecu gadu termiņu:

 1. Pāvels Rebenoks;
 2. Irina Maligina;
 3. Mārtiņš Krieķis;
 4. Daina Sirlaka;
 5. Signe Baldere-Sildedze.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

4.2. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 70 000,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro) apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.3. Uzdot AS “Olainfarm” jaunievēlētās padomes locekļiem nekavējoties sanākt uz jaunās AS “Olainfarm” padomes pirmo sēdi uzreiz pēc 04.09.2018.g. AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces AS “Olainfarm” telpās Rūpnīcu ielā 5, Olainē, lai atbilstoši Komerclikuma noteikumiem ievēlētu AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaju un viņa vietnieku, kā arī noteiktu 04.09.2018.g. AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē nolemtā atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem un izlemtu citus jautājumus, kuri saskaņā ar Komerclikumu ir kapitālsabiedrības padomes kompetencē.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Revīzijas komitejas locekļu atsaukšana no amata.

Pieņemts lēmums:
Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komitejas locekļus:
Milanu Beļeviču;
Ivaru Godmani;
Viesturu Gurtlavu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Jaunas Revīzijas komitejas vēlēšanas

Pieņemts lēmums:
6.1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:

 1. Irinu Maliginu;
 2. Viesturu Gurtlavu;
 3. Dainu Sirlaku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro) apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Olainē, 2018.g. 04.septembrī
Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde