Paskelbta: 2021-06-02 07:00:00 CEST
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2021 m. birželio 1 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G) Audito komiteto nuomonę dėl LITGRID AB ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi UAB „EPSO-G“ dėl UAB „EPSO-G“ 2020 m. mokestinių nuostolių perdavimo LITGRID AB (toliau – Sandoris).

2021 m. birželio 1 d. EPSO-G Audito komitetas apsvarstė Sandorį ir pateikė nuomonę:

  1. nevertinamas Sandorio atitikimas rinkos sąlygoms, nes Sandoris vykdomas išimtinai laikantis LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 561 str. reikalavimų, t.y. Sandoris, remaintis PNĮ 56str. negalėtų būti sudaromas su kitu ūkio subjektu nei Grupės vienetas;
  2. Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, nes mokestinių nuostolių perdavimas vykdomas PMĮ 56str. nustatyta tvarka ir dėl Sandorio LITGRID AB nepatiria nuostolių.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu