English Latvian
Publicēts: 2024-03-22 12:45:36 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS Storent Holding obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 22. martā pieņēma lēmumu, ar 2024. gada 25. martu uzsākt AS Storent Holding obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Obligāciju raksturlielumi:

Emitenta nosaukums Storent Holding
ISIN kods LV0000850345
Vērtspapīra dzēšanas datums 21.09.2026
Nominālvērtība 100 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 100 000
Iekļaujamo obligāciju nominālvērtība 10 000 000 EUR
Kupona procentu likme (%) fiksēta 10% gadā
Kupona izmaksas datumi Četras reizes gadā,
katra gada 21. septembrī, 21. decembrī, 21. martā un 21. jūnijā
Biržas tirdzniecības kods STOH100026A

AS Storent Holding prospekta papildinājums un emisiju galīgie noteikumi pieejami paziņojumos šeit un šeit.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius