Avaldatud: 2016-07-28 14:47:21 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Varahaldus ja Danske Capital AS-i ühinemine on jõustunud

AS-i LHV Group tütarettevõtja AS-i LHV Varahaldus (ühendav ühing) ühinemine Danske Capital AS-iga (ühendatav ühing) on jõustunud. Äriregistrisse kanti ühinemine 28. juulil 2016. Ühendav äriühing jätkab Aktsiaselts LHV Varahaldus nime all. Ühinemise tulemusel loetakse Danske Capital AS-i tegevus lõppenuks ning AS LHV Varahaldus sai Danske Capital AS-i õigusjärglaseks. Ühinemise bilansipäev oli 1. mai 2016.

AS LHV Varahaldus valitseb ühinemise järgselt kaheksat kohustuslikku ning kolme vabatahtlikku pensionifondi. Sarnase investeerimisstrateegiaga pensionifondid kavatsetakse tulevikus ühendada. Pensionikeskuse andmetel on AS-i LHV Varahaldus turuosa mahu järgi kohustuslike pensionifondide turul 30,6% ning vabatahtlike pensionifondide turul 9,8%. Lisaks valitseb AS LHV Varahaldus kahte eurofondi, mis ühinevad 31. augustil 2016. Samuti osutab AS LHV Varahaldus ühele eurofondile investeeringute juhtimise teenust.

„Fondivalitsejate ühendamine tähendab II samba fondide klientidele haldustasu langust, kuna tasu sõltub II samba fondide mahust kokku. Kahel suuremal Danske fondil langeb haldustasu veebruarist ligi 20% rohkem kui see langeks ilma fondivalitsejate liitmiseta. Samas muudab firmade ja hiljem ka fondide ühendamine fondide juhtimist efektiivsemaks,“ ütles AS-i LHV Varahaldus juhatuse esimees Mihkel Oja. „Kõik fondivalitsejate liitmisega seotud protsessid on toimunud plaanikohaselt ning esialgsest ajakavast veidi kiireminigi,“ lisas Mihkel Oja.

Finantsinspektsioon andis loa ühinemiseks 19. juulil 2016. Danske Capital AS-i ostutehing viidi lõpule 2. mail (börsiteade).

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: +372 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee
         
         Julia Garanža
         Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
         AS LHV Varahaldus
         Telefon: 5668 1622
         E-post: julia.garanza@lhv.ee