Offentliggjort: 2019-02-01 11:21:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 11, 2019 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april
2019
gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).
De
udbudte obligationer er rated Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
Poor’s.

Auktionerne gennemføres af Nordea Bank Abp og afholdes på NASDAQ
Copenhagens
auktionsdelmarked tirsdag den 5. februar og onsdag den 6. februar
2019.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og
kl.
12.30. Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst muligt herefter,
dog
senest kl. 10.09 henholdsvis kl. 12.39.

Bud kan i tilfælde af tekniske
problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Brian Christophersen
på telefon 33 33 16 93 og Frank Klahsen
på telefon 33 33 14 44.

Det vil være
muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de
1-årige
obligationer. For øvrige obligationer bydes med maksimalt to decimaler.
Ved
auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen
"hidden
call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive
afregnet det
fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der
blive tale om
pro rata tildeling. Bud under skæringskursen vil ikke få nogen
tildeling.

Auktionsmængder og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf-filen.
Nordea Kredit
er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede
beløb.

Salget afregnes med valør den 1. april 2019.

De obligationer, der skal
sælges på auktionerne, opskrives i VP Securities
mandag den 4. februar
2019.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og
på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes at
modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot
-valør, såfremt investor
leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer til Nordea Bank
Abp. Ombytning aftales med Peter Brag dagligt inden
kl. 14.00.

De nye særligt
dækkede realkreditobligationer er omfattet af bestemmelserne om
regulering af
refinansieringsrisikoen i lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v.
Auktionstriggeren gælder for alle de nye særligt
dækkede
realkreditobligationer, mens rentetriggeren tillige gælder for de
særligt
dækkede realkreditobligationer med udløbsdato senest 1. april 2021.

For
obligationer med auktionstrigger gælder:
Lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v. (”loven”) fastsætter
restriktioner for det endelige
salg og tildeling af obligationer i tilfælde af
fejlet auktion.

For
obligationer med rentetrigger gælder:
Loven fastlægger restriktioner for
stigningen i den effektive rente i
forbindelse med refinansiering. Den
effektive rente må ikke stige mere end 5
procentpoint. Det er en betingelse for
den endelige afslutning af salget og
tildeling af obligationer, at denne
begrænsning er overholdt.

Da Nordea Kredit efter loven ikke må igangsætte
auktioner uden at have en
berettiget forventning om, at de kan gennemføres,
overvåger Nordea Kredit
markedssituationen helt op til auktionstidspunkterne,
og i tilfælde af ændringer
i markedssituationen kan der ske aflysning eller
ændringer af
auktionstidspunkter og -vilkår mv. Sådanne ændringer vil blive
oplyst i en
selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende auktionerne
kan rettes til Nordea Bank Abp, Long
Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33
16 63.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf