English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-04 15:00:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Pasikeitimai priežiūros grupėje

AB "Snaigė" tęsiamas stebimojo statusas

Nasdaq Vilnius nusprendė taikyti papildomą stebėjimo statuso taikymo priežastį AB "Snaigė" (SNG1L, ISIN kodas LT0000109274), atitinkamai AB “Snaigė” informavus 2022-07-01, kad kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir planuoja atlikti tolimesnius veiksmus, siekiant įgyvendinti restruktūrizavimą pagal 2022-06-23 Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą.

Nasdaq Vilnius sprendimu AB "Snaigė" 2022-05-30 suteikto stebimojo statuso priežastis, t.y. AB “Snaigė” pranešimas, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis nei ½ įstatinio kapitalo, taip pat toliau galioja.

Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 14 00
www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.