Paskelbta: 2021-04-08 12:14:03 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-04-08 12:14 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,5953 12,5577 159,0222 163037,0031
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5612 115,8663 0 699086,5625
INVL Baltijos fondas 40,5583 6,401403 25,853976 208239,944478

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com