English Latvian
Publicēts: 2016-06-07 14:27:16 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

2016.gada 7.jūnijā notikušās kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Kārtējā akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

Olaine, 2016-06-07 14:27 CEST -- 1.     Valdes ziņojums par 2015. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2015. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2.   Padomes ziņojums par 2015. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2015. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3. Revīzijas komitejas ziņojums par 2015.gadu

 

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas ziņojumu par 2015.gadu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4. AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2015. gada pārskata apstiprināšana.

 

Apstiprināt AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2015. gada pārskatu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5. 2015. gada peļņas izlietošana.

 

5.1. Novirzīt AS “Olainfarm” 2015.gada peļņas daļu EUR 2 549 399,12 apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs izmaksājot EUR 0,181 par vienu akciju, bet peļņas daļu EUR 12 016 600,88 apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to AS “Olainfarm” attīstībā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

5.2. Noraidīt Valdes priekšlikumu noteikt 2016. gada 14.septembri par aprēķina datumu un 2016.gada 21. septembri par dividenžu izmaksas datumu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5.3. Noteikt 2016. gada 21.jūniju par aprēķina datumu un 2016.gada 27. jūniju par dividenžu izmaksas datumu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

6. Valdes ziņojums par 2016. gada budžetu un darbības plānu.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2016. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2016.gadā sasniegs 86 miljonus euro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 9 miljonus euro, bet konsolidētais apgrozījums sasniegs 100 miljonus euro, bet  konsolidētā peļņa sastādīs 10 miljonus euro).

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

7. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2016. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

 

7.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2016. gadam.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

7.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atlīdzību 2016.gadam EUR 43 300 apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

8. Revīzijas komitejas vēlēšanas 2016. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

 

8.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā 2016.gadam Viesturu Gurtlavu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

8.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļa ikmēneša atalgojumu EUR 4 800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro) apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv