English
Published: 2023-12-12 10:35:06 CET
PFA Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2023 i Investeringsforeningen PFA Invest

Vi har beregnet forventede udbytter for regnskabsåret 2023 på baggrund af foreløbige regnskabstal. Beregningerne er baseret på data pr. 6. december 2023.

De forventede udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest er foreløbige og kan ændre sig indtil der foreligger et endeligt årsregnskab for 2023. De endelige udbytter vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens generalforsamling. 

AfdelingSamlet forventet udbytte i kr. pr. andel
Indeks Mellemlange Obligationer0,00
Kreditobligationer0,00
Danske Aktier9,30
Globale Aktier0,00
Balance AA0,00
Balance A0,00
Balance B0,00
Balance C0,00Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 9. februar 2024 med valør den 13. februar 2024. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger, inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2024. Første dag for handel med de enkelte afdelinger, eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2024.

Aconto-udbytte forventes udbetalt efter bestyrelsesmøde den 8. februar 2024. Der kan læses yderligere herom på www.pfainvest.dk.

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2024.

Du kan læse mere om beregningen af udbytter på investeringsforeningens hjemmeside: https://pfainvest.dk/forside/investorinformation/udbytteberegner/

Med venlig hilsen
PFA Asset Management