English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-27 07:00:00 CEST
Apranga
Tarpinė informacija

„Aprangos” grupės 2022 m. 9 mėnesių tarpinė informacija

„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) per 2022 m. 9 mėnesius sudarė 208,8 mln. eurų, arba 32,0% daugiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu ir 19,0% daugiau nei atitinkamu 2019 metų laikotarpiu.

Grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2022 m. 9 mėnesius siekė 13,5 mln. eurų, kai per 2021 m. 9 mėnesius Grupė konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą sudarė 8,2 mln. eurų.

Grupės EBITDA per 2022 m. devynis mėnesius sudarė 28,3 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, padidėjo 22,1%.

Su „Aprangos“ grupės 2022 m. devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe, konsoliduotu tarpiniu pranešimu bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtoje byloje. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

 

Gabrielius Morkūnas

„Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius

+370 5 2390843

 

 

PriedaiFA2022Q3 LT.pdf
Vadovu patvirtinimas 2022Q3 LT.pdf