Publicēts: 2020-11-12 16:22:37 CET
Grindeks
Iekšējā informācija

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. gada 12. novembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” 2020. gada 12. novembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus

Izslēgt akciju sabiedrības „GRINDEKS” uzrādītāja akcijas no AS „Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālā saraksta.

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „GRINDEKS” valdes vārdā –


Valdes priekšsēdētājs J.Hmeļņickis

Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „GRINDEKS” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

www.grindeks.lv