English
Published: 2018-04-18 14:18:28 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Udbetaling af aconto-udbytte

Bestyrelsen har d.d. vedtaget at gennemføre aconto-udlodninger i Kapitalforeningen Accunia Invest, som det fremgår af nedenstående.

Afdeling i Accunia InvestFondskodeUdbytte pr. andel
European CLO Opportunity KLDK006080405210,00 DKK
European CLO Investment Grade DKKDK00608041364,00 DKK
European CLO Investment Grade EURDK00608787674,00 EUR

Udlodningerne vil fragå afdelingernes indre værdi den 19. april 2018 med valør den 23. april 2018.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Caspar Møller på telefon 8880 6000.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk.

På vegne af Kapitalforeningen Accunia Invest

Caspar Møller                                                                                                                           
adm. direktør

Quenti Asset Management A/S
forvalter af alternative investeringsfonde

Attachment


ACCINV FBM2018-06 GF-ref.pdf