Paskelbta: 2013-09-27 13:40:39 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. rugsėjo 26 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-09-27 13:40 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. rugsėjo 26 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 27,0723 0 614,5509 444109,5561
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,0424 0 1,5095 150658,3221
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2287 0 2,275 304502,7126
Finasta Baltic Fund 26,1195 0 0 95177,464036

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813