Paskelbta: 2021-06-30 10:20:01 CEST
NEO Finance AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

NEO FINANCE, AB PRANEŠIMAS APIE ASMENS, GLAUDŽIAI SUSIJUSIO SU EMITENTO VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIAIS ASMENIMIS, SANDORIUS

NEO FINANCE, AB gavo pranešimą apie UAB „ERA Capital“ - asmens, glaudžiai susijusio su emitento vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis Evaldu Remeikiu ir Aiva Remeikiene - sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedą). 

 

Aleksėjus Loskutovas 

Administracijos vadovas 

Email: aleksejus@neofinance.com 

 

 


Pranesimas apie asmens glaudziai susijusio su emitento vadovaujamas pareigas einanciais asmenimis sandorius.pdf