Avaldatud: 2020-08-11 11:00:00 CEST
Nordecon
Börsiteade

Järva maakonna riigimaanteede hooldelepingu sõlmimine

AS Nordecon kontserni ettevõte Tariston AS sõlmis Maanteeametiga Järva hooldepiirkonna riigiteede korrashoiulepingu aastateks 2020 – 2025. Lepingu mahtu kuulub ligikaudu 950 kilomeetri ulatuses riigimaanteede aastaringset hooldamist Järva maakonnas. Hooldeperioodi esimese aasta (01.10.2020 – 30.09.2021) tööde lepinguline maksumus on 2,13 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Järgmiste aastate hoolde maksumuse määramisel lähtutakse eelmisel aastal teostatud tavahooldetööde maksumustest ja säilitusremondi tööde ühikuhindadest, mida korrigeeritakse Statistikaameti poolt avaldatava eelneva perioodi tarbijahinnaindeksiga. Võttes aluseks 2020. aasta maksumuse on lepingu kogumaksumus ligikaudu 10,7 miljonit eurot pluss käibemaks.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com