Publicēts: 2011-04-27 12:45:37 CEST
Valsts Kase
Uzņēmuma paziņojums

10 gadu valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 27.aprīlī, notika 10 gadu valsts vērtspapīru papildemisija ar dzēšanas termiņu 2021.gada 4.februārī.

Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, 2011-04-27 12:45 CEST -- Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 21,684  milj. latu, kas 2,7 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Izsolē piedalījās 6 komercbankas. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8,0  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 6,65 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 6,542%.

Ceturtdien, 28.aprīlī, notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 10 gadu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

         Kontaktinformācija:
         Gunita Sapožņikova
         Valsts kases preses sekretāre
         Tālr.: 67094324