Paskelbta: 2020-11-20 15:30:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Europos Komisija paskelbė sprendimą apie suderintą valstybės pagalbą

Europos Komisija paskelbė sprendimą apie suderintą valstybės pagalbą, kuriuo patvirtinama, kad Lietuvos Respublikos ketinama suteikti garantija Šiaurės investicijų bankui dėl AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) teikiamos paskolos plaukiojančiai SGD laivui-saugyklai įsigyti yra su vidaus rinka suderinama ir atitinka valstybės pagalbos kriterijus. Šis Europos Komisijos sprendimas leis Lietuvos Respublikos suteikiama garantija užtikrinti Bendrovės 100 % finansinius įsipareigojimus pagal 2020 m. kovo 9 d. tarp Bendrovės ir Šiaurės investicijų banko sudarytą paskolos sutartį plaukiojančios SGD laivo-saugyklos įsigijimui. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu yra pavesta Bendrovei nuosavybės teise įsigyti plaukiojančią SGD laivą-saugyklą ir tapti jos valdytoju ne vėliau nei iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos pritarimą pateikiama:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_2176


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594.