English
Published: 2021-04-22 11:27:40 CEST
Kapitalforeningen Wealth Invest
Decisions of general meeting

Forløb af ordinær generalforsamling, Kapitalforeningen Wealth Invest

Kapitalforeningen Wealth Invest har netop afholdt sin ordinære generalforsamling.   

Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2020, herunder de foreslåede udbytter for det forgangne regnskabsår for de udbyttebetalende afdelinger.
Den nu generalforsamlingsgodkendte årsrapport for 2020 kan downloades på foreningens hjemmeside

Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:
a) Tilpasning af vedtægternes § 3, stk 2. henvisning til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, således at henvisningen rettes fra § 3, stk. 1, nr. 37 til § 3, stk. 1, nr. 39.
Det samlede forslag, som havde været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og på foreningens hjemmeside, blev vedtaget enstemmigt med samtlige af de fremmødte stemmer. 

Hele bestyrelsen var på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.
Bestyrelsen foreslog genvalg af direktør Britta Fladeland Iversen og direktør Annette Larsen.
Direktør Carsten Wiggers og direktør Morten Amtrup genopstillede ikke.
Bestyrelsen indstillede til nyvalg af advokat Mikkel Fritsch og Jesper Christiansen.

Bestyrelsen blev valgt enstemmigt med samtlige af de fremmødte stemmer.

Bestyrelsens forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev ligeledes vedtaget enstemmigt med samtlige af de fremmødte stemmer.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.