Paskelbta: 2021-06-23 16:05:17 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ laiško investuotojams 

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), vadovaudamasi savo žaliųjų obligacijų programa (nuoroda), skelbia 2020 m. laišką žaliųjų obligacijų investuotojams. 

Bendrovė yra įsipareigojusi kartą per metus pateikti ataskaitą investuotojams apie savo žaliąsias obligacijas, kuri būtų audituota nepriklausomo auditoriaus. Susipažinti su anglų kalba skelbiamu laišku investuotojams ir laišką auditavusio nepriklausomo auditoriaus PricewaterhouseCoopers UAB patvirtinimu galima „Ignitis grupės“ interneto svetainėje čia

Pirmoji „Ignitis grupės“ žaliųjų obligacijų 300 mln. eurų emisija buvo išleista 2017 m. liepą. Po metų, 2018 m. liepą, buvo sėkmingai išplatinta ir antroji tokios pat apimties žaliųjų obligacijų emisija. Pritrauktomis lėšomis „Ignitis grupė“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą, energijos gamybos iš atliekų ir biomasės bei netaršaus transporto projektus. 

Žaliosiomis obligacijomis pritrauktas lėšas „Ignitis grupė“ įsipareigojo panaudoti tik tų investicijų finansavimui, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams. „Ignitis grupės“ žaliųjų obligacijų programai (angl. Green Bond Framework) aukščiausią žalumo kategoriją yra suteikęs nepriklausomas Norvegijos klimato tyrimų institutas „Cicero“ ir Švedijos aplinkosaugos institutas. 

Daugiau informacijos: 

Artūras Ketlerius 
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas 
arturas.ketlerius@ignitis.lt 
+370 620 76076