English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-31 13:41:31 CET
Klaipedos Nafta
Kita informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2022 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) informuoja, kad 2022 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
2022 m. vasario 28 d.2021 m. 12 mėn. tarpinė finansinė informacija
2022 m. kovo 31 d.2021 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2022 m. kovo 31 d.2021 m. socialinės atsakomybės ataskaita
2022 m. gegužės 30 d.2022 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė informacija
2022 m. rugpjūčio 29 d.2022 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija
2022 m. lapkričio 28 d.2022 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2022 m. balandžio 28 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772