Publicerad: 2016-02-18 15:30:00 CET
Doro AB
Börsmeddelande

Doro förvärvar Trygghetssentralen i Norge för att stärka sin internationella närvaro inom digitala vårdtjänster

Lund, 2016-02-18 15:30 CET --  

Doro, genom dotterbolaget Doro Care AB, offentliggör idag förvärvet av Trygghetssentralen, Norges största privatägda kontaktcentral för sociala trygghetslarm. Trygghetssentralen levererar trygghetslarmstjänster till cirka 34 000 användare på uppdrag av 110 kommuner. Företaget har 68 fast anställda och cirka 60 projektanställda medarbetare. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Doro Care AB har idag träffat en överenskommelse med SOS International om förvärv av Trygghetssentralen. Förvärvet kommer att finansieras med befintliga likvida medel och banklån.

“Förvärvet av Trygghetssentralen är i linje med vår strategi, att Doro Care ska expandera internationellt och till att börja med i Norden. Förvärvet av Trygghetssentralen kommer att bidra till att påskynda omvandlingen av den norska marknaden för trygghetslarm från analog till digital teknik på samma sätt som vi har gjort i Sverige”, kommenterar Doros VD Jérôme Arnaud.

Jérôme Arnaud fortsätter: “Vi ser många potentiella synergier mellan Trygghetssentralen och Doro Care. I första hand kommer vi att kunna öka effektiviteten inom Doro Cares befintliga verksamhet i Norge. Därutöver tillkommer också potentiella stordrifts- och varuförsörjningssynergier.”

Trygghetssentralens årsomsättning uppgår till 68 mNOK, varav den största delen utgörs av återkommande intäkter. Trygghetssentralen förväntas bidra positivt till Doros resultat 2016. Ledande befattningshavare i Trygghetssentralen kommer att stanna kvar efter förvärvet.


För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
CFO Magnus Eriksson, +46 (0)46 280 50 06

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016,
kl 15:30 CET.


Pressmeddelande februari 2016.pdf