Published: 2019-04-03 16:04:00 CEST
Silvano Fashion Group
Muudatused emitendi oma aktsiate osakaalus

Olulise osaluse muutus

Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab AS Silvano Fashion Group börsi olulise osaluse muutusest.

29.03.2019 võõrandas Mari Tool endale kuuluvad 8 000 000 Silvano Fashion Group AS-i aktsiat AS-ile Baltplast. Tehingu tulemusena omab AS Baltplast 24,5 % Silvano Fashion Group AS-i hääleõiguslikest aktsiatest.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Phone: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com