Published: 2019-08-27 22:04:39 CEST
Lykill fjármögnun hf.
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Lykill fjármögnun hf. gefur út nýjan óverðtryggðan skuldabréfaflokk

Lykill fjármögnun hf. hefur lokið skuldabréfaútboði í nýjum skuldabréfaflokki með auðkennið LYKILL 23 09. Flokkurinn er nýr óverðtryggður skuldabréfaflokkur til 4 ára.

Seld voru skuldabréf í lokuðu útboði að nafnverði 1.000 m.kr. á hreina verðinu 100,00 (pari) sem samsvarar 5,30% ávöxtunarkröfu.

Skuldabréfaflokkurinn ber fasta 5,20% óverðtryggða vexti og er tryggður með veði í útlánum og fjármögnunarsamningum Lykils. Skuldabréfin eru með jöfnum greiðslum höfuðstóls og vaxta á þriggja mánaða fresti og lokagjalddaga 15. september 2023.

Skuldabréfin verða tekinn til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

Fossar markaðir höfðu umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna.

Nánari upplýsingar veita:
Daði Kristjánsson, Fossar markaðir hf., dadi.kristjansson@fossarmarkets.com, s: 840 4145
Sighvatur Sigfússon, sviðsstjóri Fjármálasviðs Lykils fjármögnunar hf., sighvatur@lykill.is, s: 540 1700