Publicēts: 2021-07-09 10:36:24 CEST
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

DelfinGroup emitē jaunas obligācijas 5 miljonu eiro apmērā slēgta piedāvājuma formā ar 9,75% kupona likmi

Latvijas finanšu koncerns AS DelfinGroup 2021. gada 9. jūlijā slēgta piedāvājuma veidā ir veiksmīgi emitējis obligācijas 5 miljonu eiro vērtībā ar gada kupona procentu likmi 9,75%. Vienas obligācijas nomināls ir 1 000 eiro un minimālais parakstīšanās apjoms bija 100 000 eiro. Neskatoties uz to, ka gada kupona procentu likme bija vēsturiski mazākā, pieprasījums pēc obligācijām 1,85 reizes pārsniedza emisijas apjomu.

Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti esošo saistību refinansēšanai, kas nodrošinās uzņēmuma kopējo piesaistītā finansējuma izmaksu apmēra samazinājumu.

AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: “Mēs esam gandarīti par veiksmīgo obligāciju emisiju. Profesionālo investoru lielais pieprasījums pēc DelfinGroup obligācijām apliecina uzticību un atbalstu mūsu biznesa stratēģijai, kā arī uzņēmuma korporatīvajai pārvaldībai. Šī obligāciju emisija iezīmē jaunu posmu uzņēmuma vēsturē, jo mūsu obligāciju kupona likme ir būtiski samazinājusies un sasniegusi viena cipara atzīmes teritoriju. Esam sev izvirzījuši arī jaunu mērķi – šī gada otrajā pusē būt pilnībā gataviem startēt Nasdaq Riga biržā ar akciju sākotnējo publisko piedāvājumu jeb IPO. Mūsu mērķi ir vērsti uz stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas realizāciju.”

“Ar šo slēgto obligāciju laidienu esam būtiski pilnveidojuši mūsu obligāciju finansējuma struktūru, kas cita starpā paredz arī negatīvās ķīlas (negative pledge) konceptu. Šis koncepts nodrošina, ka obligāciju emisija nebūs nodrošinātas ar uzņēmuma aktīviem, bet gan ar apņemšanos šos aktīvus neieķīlāt vai arī ieķīlāt līdz noteiktam prasījumu apmēram. Nodrošinājums atbilstoši piešķirtajam finansējumam būs paredzēts vienīgi aizņēmumiem no bankas vai savstarpējo aizdevumu platformas. Šāds nodrošinājuma koncepts tiek plaši pielietots obligāciju emisijās, tas ir saprotams un nodrošina iespēju ērti refinansēties“, komentē DelfinGroup valdes loceklis un finanšu direktors Kristaps Bergmanis.

Neskatoties uz zemāko kupona likmi uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē, investori atzinīgi novērtēja piedāvājumu, kā rezultātā kopējais pieprasījums pēc obligācijām pārsniedza 9,26 miljonus eiro. Privātie ieguldītāji veidoja 65% no kopējā emisijas apjoma, savukārt atlikušos 35% sastāda institucionālie investori.

Obligāciju emisijas organizētājs bija Signet Bank AS.

Roberts Idelsons, Signet Bank AS valdes priekšsēdētājs: “DelfinGroup ir lielisks piemērs, kā uzņēmums ar proaktīvu komunikāciju ar investoriem, regulāru un izvērstu finanšu atskaišu publicēšanu, iekšējo procesu pakāpenisku sakārtošanu, apvienojumā ar stabilu biznesu, spēj ievērojami samazināt savu finansēšanas likmi ilgtermiņā. Klātbūtne kapitāla tirgū, kā jebkuras darījuma attiecības, ir jāskatās vairāku gadu perspektīvā, tādēļ bieži vien lielākie ieguvumi ir sagaidāmi ilgtermiņā.”

Par DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Uzņēmums nodrošina darbu 277 profesionāļiem 92 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. DelfinGroup ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija dalībniece, un ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu. DelfinGroup pamatpakalpojumi ir lietotu preču tirdzniecība filiālēs un internetā, lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. DelfinGroup obligācijas ir kotētas Nasdaq Riga First North obligāciju sarakstā. 2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,7 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,6 miljonus eiro. DelfinGroup 2020. gada aprēķinātie nodokļi ir 3,42 miljoni eiro.

Par Signet Bank

Banka dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu Latvijas Biznesa banka. Kopš 2013. gada Signet Bank stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. Signet Bank vairākuma akcionāri ir Latvijas un starptautisku investoru grupa, kurā ietilpst SIA Hansalink, SIA Fin.lv un Signet Acquisition III.

         Papildu informācija:
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv