English Lithuanian
Paskelbta: 2020-03-23 08:55:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „Ignitis grupė“ ruošis pirminiam viešam akcijų siūlymui

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. kovo 23 d. gavo jos vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) raštą, kuriuo Bendrovės prašoma ruoštis pirminiam viešam akcijų siūlymui (ang. Initial public offering; toliau – IPO), pasirinkti naujai išleidžiamos akcijų emisijos laikotarpį atsižvelgiant į situaciją kapitalo rinkose ir atlikti kitus susijusius veiksmus bei parengti dokumentus (toliau – Raštas).

Finansų ministerija Raštą pateikė atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendimus, apie kuriuos Bendrovė pranešė 2020 m. kovo 18 d. pranešimu apie esminį įvykį (nuoroda).

Rašte numatoma, kad Bendrovė IPO turėtų ruoštis vadovaudamasi jos ilgalaikio finansavimo alternatyvas vertinusios darbo grupės rekomendacijose pateiktomis gairėmis, o pasiruošti turėtų iki 2020 m. rugsėjo mėnesio.

Kaip buvo skelbta Bendrovės pranešime apie esminį įvykį (nuoroda), Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvas vertinusi darbo grupė 2020 m. vasario 28 d. pateikė savo rekomendacijas, kuriose nurodė, kad efektyviausias iš galimų akcinio kapitalo pritraukimo būdų yra Bendrovės IPO, ir rekomendavo Finansų ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti sprendimų, kuriais būtų pavesta Bendrovei įgyvendinti pirminį viešą Bendrovės akcijų siūlymą, išleidžiant naują akcijų emisiją, priėmimą.

Su Darbo grupės rekomendacija galima susipažinti Finansų ministerijos interneto svetainėje (nuoroda). 

Apie tolesnius veiksmus ruošiantis IPO Bendrovė informuos teisės aktų numatyta tvarka.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene komunikacijos vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt