Published: 2019-09-23 13:50:00 CEST
Silvano Fashion Group
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Aktsiakapitali vähendamise registreerimine äriregistris ja väljamaksed23. septembril 2019 kanti äriregistrisse AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine 19. juunil 2019 toimunud aktsionäride erakorralise koosoleku otsuse alusel.


Aktsionäride erakorralise koosoleku otsuse kohaselt otsustati vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali 3 600 000 euro võrra 7 200 000 eurolt 3 600 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,20 eurolt 0,10 eurole.
Aktsiaseltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on  AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurus 3 600 000 eurot.

Aktsiakapitali vähendamine summas 3 600 000 eurot (0,10 eurot aktsia kohta) makstakse välja aktsionäridele 27. septembril 2019. AS-le Silvano Fashion Group kuuluvate oma aktsiate eest aktsiaseltsile väljamakseid ei tehta.

Aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 04. juulil 2019 a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.


Jarek Särgava
Juhatuse liige
Silvano Fashion Group
Tel +372 680 1396
jarek.sargava@silvanofashion.com