Julkaistu: 2011-03-11 11:45:00 CET
YIT
Yhtiökokouksen päätökset

YIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, 2011-03-11 11:45 CET -- YIT OYJ                      PÖRSSITIEDOTE                11.3.2011 KLO 12.45

 

YIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 YIT Oyj:n tänään 11.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä yhtiöjärjestyksen muutoksesta.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 81,3 milj. euroa ja että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2011 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 7.4.2011.

 Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen ja jäseniksi Kim Gran, Eino Halonen, Antti Herlin, Satu Huber ja Michael Rosenlew.

 Hallitukselle päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.600 e/kk (79.200 e/v), varapuheenjohtaja 5.000 e/kk (60.000 e/v), jäsen 3.900 e/kk (46.800 e/v) sekä kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan niin ikään kokouspalkkiota 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

 Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Heikki Lassila KHT. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 

Omien osakkeiden hankinta

 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 10.500.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa 31.3.2012 saakka.

 Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2010 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

 Yhtiöjärjestyksen muutos

 Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla. Muutoksen pääasiallinen sisältö oli seuraava: poistettiin yhtiön toimialasta termi verkkopalvelut, muutettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita, poistettiin hallitukseen valittavilta henkilöiltä ikärajoitus ja muutettiin kokouskutsutavaksi ilmoitus internet-sivuilla.

 Muut tiedot

 YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 11.3.2011 on 127.223.422 ja YIT:n hallussa on 2.145.000 yhtiön omaa osaketta.

 Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi viimeistään 25.3.2011.

 

 Lisätietoja antavat:
hallintojohtaja Antero Saarilahti, 020 433 2280, antero.saarilahti@yit.fi

 YIT OYJ

 

Virva Salmivaara
Viestintäjohtaja

 

 Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

 YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa. Vuonna 2010 YIT:n liikevaihto oli noin 3,8 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä on lähes 26 000. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.yit.fi