English Estonian
Avaldatud: 2023-11-06 13:11:46 CET
Tallinna Sadam
Börsiteade

Tallinna Sadama finantskalender 2024

2024. aastal plaanib AS Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja korraldada aktsionäride üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

Nädal 2 2023 IV kv ja 12-kuu tegevusmahud
28.02.2024 2023 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
04.04.2024 2023 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 15 2024 I kv tegevusmahud
25.04.2024 Aktsionäride korraline üldkoosolek
10.05.2024 2024  auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 28 2024 II kv tegevusmahud
12.08.2024 2024 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 41 2024 III kv tegevusmahud
11.11.2024 2024 auditeerimata 9-kuu vahearuanne

  

Finantsaruanded ja tegevusmahud avalikustatakse eeltoodud kuupäevadel kell 8.00 kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET).

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee