Publicēts: 2021-06-21 08:29:33 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par finanšu pārskatu publicēšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) informē, ka ir aizkavējusies 2020.gada finanšu pārskata sagatavošana, jo Sabiedrība vēl pilnībā nav nokārtojusi savas saistības pret zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Sandra Dzerele un Partneris” par 2019.gada finanšu pārskata revīziju, kur nenokārtotās saistības tiek plānots nokārtot līdz 2021.gada 30.jūnijam. Pēc saistību nokārtošanas tiks uzsākta 2020.gada finanšu pārskata revīzija.

Ar šo Sabiedrība paziņo, ka paredzamais 2020.gada finanšu pārskata publicēšanas datums būs ne ātrāk kā 2021.gada 30.septembris, taču nolūkā sniegt ieguldītājiem finanšu informāciju, Sabiedrība plāno līdz 2021.gada 30.jūnijam publicēt nerevidētu 2020.gada finanšu pārskatu un finanšu informāciju par 2021.gada trim pārskata mēnešiem.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde