English Latvian
Publicēts: 2023-07-27 10:45:00 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” gada 27. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2023. gada 27. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI

  1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pamatkapitāla samazināšanu un statūtu grozījumiem

Lēmumi netika pieņemti.

  1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadali

Sabiedrības iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu, kas gūta pēc 2018. gada 1. janvāra, 109 725 000 EUR apmērā, jeb 2,75 EUR uz vienu akciju izmaksāt dividendēs, par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2023. gada 10. augustu, par dividenžu aprēķina datumu 2023. gada 11. augustu un par dividenžu maksājuma datumu 2023. gada 23. augustu.

Rīgā, 2023. gada 27. jūlijā

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs                                                                             A. Kalvītis

Par AS “Latvijas Gāze” 

AS “Latvijas Gāze” ir dibināta 1991. gadā un ir vienanoBaltijas enerģētikas nozares līderiem, kas nodrošina dabasgāzes vairumtirdzniecību un pārdošanu biznesa klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Mājsaimniecību segmentā AS “Latvijas Gāze” ir lielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā. Uzņēmuma akcijas tiek kotētas NASDAQ Riga biržā kopš 1999. gada 15. februāra, apliecinot augstos standartus attiecībā uz caurspīdīgu pārvaldību, atbildību un rūpēm pret saviem klientiem, investoriem un sabiedrību kopumā.

Pielikums27_07_2023_Akcionaru_sapulces_lemums.pdf