English Latvian
Publicēts: 2023-12-22 12:11:22 CET
Amber Beverage Group Holding S.à r.l.
Finanšu kalendārs

Finanšu kalendārs 2024. gadam

Amber Beverage Group Holding S.à r.l. paziņo datumus, kad plānots publiskot finanšu pārskatus par attiecīgajiem periodiem:

  • 29.02.2024., Nerevidētie saīsinātie konsolidētie 2023. gada finanšu pārskati
  • 30.04.2024., Revidētie konsolidētie 2023. gada finanšu pārskati   
  • 31.05.2024., Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzas 2024. gada 31. martā
  • 30.08.2024., Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2024. gada 30. jūnijā
  • 29.11.2024., Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2024. gada 30. septembrī

         Arturs Evarts
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 6708 1303
         E-pasts: forinvestors@amberbev.com
         www.amberbev.com