English Lithuanian
Paskelbta: 2017-09-29 11:32:43 CEST
Ignitis gamyba
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

Elektrėnai, Lietuva, 2017-09-29 11:32 CEST -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas – LT0000128571. 

 

2017 m. rugsėjo 29 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto“:

[pristatoma „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai]

2. Darbotvarkės klausimas „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., svarstymo“:

Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (pridedama)“.

3. Darbotvarkės klausimas „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., patvirtinimo“:

„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (pridedama)“.

4. Darbotvarkės klausimas „Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams“:

„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams 0,017 EUR dividendų vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.“.

 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2017 m. spalio 13 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tinklalapyje www.gamyba.le.lt ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

         Aušra Mačerauskė, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus organizacijos vystymo koordinatorė, tel. 8 655 70309, el. paštas ausra.mikaliunaite@le.lt