Avaldatud: 2020-03-12 15:15:00 CET
Baltika
Börsiteade

Nõude esitamine AS-i Baltika tütarettevõtja vastu

AS Baltika (registrikood 10144415, aadress Veerenni 24, Tallinn, Eesti) tütarettevõtja OÜ Baltika Retail (registrikood 12014257) on 11. märtsil 2020 saanud OÜ Aquabene (registrikood 11220495) („avaldaja“) avalduse nõudega omandada avaldajale kuuluv Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Õpetajate tn 5 (registriosa number 69207) asuv kinnistu („kinnistu“).

OÜ Baltika Retail on viidatud kinnistu müünud avaldajale 4. märtsil 2010. aastal sõlmitud müügilepinguga. Müügilepingu kohaselt on OÜ-l Baltika Retail kinnistu tagasiostukohustus. Kinnistu müügi järgselt on Baltika Grupp üürinud kinnistut tootmistegevuseks. Tagasiostu hind on nõudeavalduse kohaselt 1 167 172 eurot. Esitatud avalduse kohaselt on OÜ-l Baltika Retail kohustus kinnistu tagasi osta hiljemalt 25. märtsil 2020. AS Baltika on andnud välja garantii OÜ Baltika Retail kohustuste tagamiseks.

OÜ Baltika Retail peab hetkel läbirääkimisi avaldajaga seonduvalt esitatud nõudega ning ka läbirääkimisi võimalikuks kinnistu edasimüügiks.

Baltika Grupp ei kasuta kinnistut enam tootmistegevuseks. Vastavalt puuduvad kinnistu tagasiostul või selle edasimüügil mõjud kontserni majandustegevusele. Rahaline nõue ülaltoodud tingimustel võib omada olulist negatiivset mõju kontserni finantsseisundile.

AS Baltika avalikustab võimalikud muudatused ülaltoodus kohalduvates reeglites sätestatud korras.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com