English Estonian
Avaldatud: 2024-05-03 09:58:57 CEST
Ekspress Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 03.05.2024

3. mail 2024. aastal toimus Tallinnas Narva mnt 13 ASi Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

30 704 292 hääleõiguslikust häälest oli koosolekul esindatud 25 445 992  häält ehk 82,87% häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas. 

1.     ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2023–31.12.2023 majandusaasta aruanne.

2.     Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,35 miljonit eurot järgmiselt:

  • maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,84 miljonit eurot;
  • suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,17 miljoni euro võrra;
  • kanda ülejäänud 1,34 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 17. mai 2024. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16. mai 2024. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2023. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Hans Luige volitusi viieks aastaks 21. maist 2024. a kuni 20. maini 2029. a.


ASi Ekspress Grupp juhatuse poolt aktsionäride üldkoosolekul kasutatud presentatsioon on lisatud börsiteatele.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

Manus2024-05-03 AGM presentatsioon EST.pdf