Paskelbta: 2021-05-26 08:00:00 CEST
INVL Technology
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Technology“ gavo leidimą įstatų keitimui

2021 m. gegužės 25 d. „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.

2021 m. gegužės 12 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja  Bendrovės įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2021 m. balandžio 29 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime. Bendrovės įstatai keičiami dėl siekio atitikti Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus, t. y. sudaryti Bendrovės priežiūros organą – stebėtojų tarybą. Taip pat įstatų pakeitimu Bendrovės įstatuose numatoma teisę Bendrovei įsigyti savų akcijų, siekiant sumažinti jų kainos ir Bendrovės grynųjų aktyvų vertės skirtumą, susidarantį (ar galintį susidaryti) prekybos vietoje, kurioje prekiaujama Bendrovės akcijomis (taip sukuriant papildomą Bendrovės akcininkų interesų užtikrinimo priemonę, leidžiančią, naudoti Bendrovės lėšas užtikrinant, kad Bendrovės akcijų kaina optimaliai atitiktų jos nuosavo kapitalo dydį).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

PriedasINVL Technology_istatai_2021-05-12.pdf