English Latvian
Publicēts: 2018-09-04 16:13:43 CEST
Olainfarm
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, kā arī par izmaiņām AS “Olainfarm” Valdes sastāvā

Ar šo AS “Olainfarm” paziņo, ka 2018.gada 04. septembrī AS “Olainfarm” Padome ir pieņēmusi šādus lēmumus:

- Ievēlēt par AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāju Pāvelu Rebenoku;

- Ievēlēt par AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja vietnieci Irinu Maliginu;

- Atcelt Lauri Macijevski no Akciju sabiedrības ”Olainfarm” valdes locekļa amata pienākuma pildīšanas ar 2018. gada 04. septembri.

- Ievēlēt Ingu Krūkli akciju sabiedrības ”Olainfarm” valdes locekļa amatā ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi.

Olainē, 2018.g. 04.septembrī
Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde