Offentliggjort: 2014-11-06 10:27:20 CET
PFA Invest
Selskabsmeddelelse

Væsentlige ændringer i Investeringsforeningen PFA Invests investeringsforvaltningsselskab

Den 3. november 2014 er der truffet endelig beslutning om fusion af PFA Portefølje Administration A/S og PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S. Beslutningen blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i henholdsvis PFA Portefølje administration A/S og PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S.

Finanstilsynet har efterfølgende givet tilladelse til sammenlægning af selskaberne i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

 

Det fortsættende selskab ændrer navn til:

PFA Asset Management A/S

 

Bestyrelsen i PFA Asset Management består af:

 

Henrik Heideby, formand, Koncernchef og CEO i PFA Pension

Georg Lett, næstformand, partner i LETT Advokatpartnerselskab

Peter Ott, direktør i PFA Bank A/S

Charlotte Møller, direktør for Økonomi & Koncerncompliance i PFA Pension

Jørgen Madsen, tidligere intern revisionschef i PFA Pension

 

Direktionen i PFA Asset Management består af:

 

Poul Kobberup

Jesper Langmack


OMX nr 21 2014 Vsentlige ndringer i foreningens investeringsforvaltningsselskab.pdf