Offentliggjort: 2018-11-06 09:55:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 106, 2018 - Auktioner over obligationer (SDRO) i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. januar
2019
gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).
De
udbudte obligationer er rated Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
Poor’s.

Auktionerne gennemføres af Nordea Bank og afholdes på NASDAQ
Copenhagens
auktionsdelmarked tirsdag den 20. november og onsdag den 21.
november 2018.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl.
10.00 og kl.
11.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst muligt,
dog senest kl. 10.09
henholdsvis kl. 11.09.

Det vil være muligt at lægge bud
ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer. I de øvrige
serier bydes med maksimalt to decimaler. Ved auktionen
anvendes det hollandske
auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det
indebærer, at alle bud over
skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb
til skæringskursen. For bud
på skæringskursen kan der blive tale om pro rata
tildeling. Bud under
skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsbeløb og
auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf-filen. Nordea Kredit er
ikke forpligtet
til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør onsdag
den 2. januar 2019.

Beløbene der skal sælges på auktionerne opskrives i VP
Securities fredag d. 16.
november 2018.

Auktionsresultater og kalkulerede
rentesatser kan følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor
information” og
     på
https://www.nordea.dk/privat/produkter/boliglaan/foelg-auktionen.html

Invest
     or
tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot
-valør,
såfremt investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer
til Nordea Bank. Ombytning aftales med Peter Brag eller Finn
Nicolaisen på
auktionsdagen inden kl. 13.00.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer
afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon
33 33 16 93 og Frank Klahsen
på telefon 33 33 14 44.

Obligationerne er
omfattet af bestemmelserne om regulering af
refinansieringsrisikoen. Alle de
udbudte obligationer har auktionstrigger, og
obligationer med udløb senest d.
1. januar 2021 har tillige rentetrigger.

For obligationer med auktionstrigger
gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsætter
restriktioner for
det endelige salg og tildeling af obligationer i tilfælde af
fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Lov om realkreditlån
og realkreditobligationer m.v. fastlægger et loft for den
effektive rente i
forbindelse med refinansiering. Den effektive rente kan ikke
stige mere end 5
procentpoint og begrænsningen er en betingelse for den endelige
afslutning af
salget og tildeling af obligationer.

Eventuelle spørgsmål vedrørende
auktionerne kan rettes til Nordea, Long Term
Funding, Peter Brag på telefon 33
33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33
33 16 25.


Venlig hilsen

Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion.belb.RTP.DK.20190101.pdf