English Lithuanian
Paskelbta: 2023-07-31 08:00:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Tarpinė informacija

Šiaulių banko grupės 2023 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

  • Šiaulių banko grupė per pirmąjį pusmetį uždirbo 43,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno
  • Išlieka aukštas įmonių ir gyventojų poreikis finansavimui, paskolų portfelis padidėjo virš 150 mln. eurų ir siekia 2,8 mlrd. eurų
  • Sparčiai auga tiek investavimo, tiek taupymo produktų poreikis - terminuotų indėlių portfelis išaugo daugiau nei 30 proc. iki 1,22 mlrd. eurų
  • „Moody‘s“ pagerino Šiaulių banko reitingą iki istoriškai aukščiausio - Baa1
  • Išleista 50 mln. eurų subordinuotų obligacijų emisija padės tolimesniam tvariam ir efektyviam Grupės augimui
  • Per pirmąjį pusmetį Banko akcininkų skaičius padidėjo daugiau nei 1,2 tūkst. ir pasiekė beveik 20 tūkst.

„Rinkose pagrindinį dėmesį vis dar išlaiko centriniai bankai ir besikeičianti palūkanų aplinka, tačiau finansavimo poreikis išlieka aukštas tiek verslo, tiek privačių klientų segmente. Taip pat palankios palūkanų normos skatina gyventojus rinkis terminuotuosius indėlius bei aktyviau ieškoti taupymo ir investavimų sprendimų. Siekiame išlaikyti įgytą temą ir planuojame, kad artimiausiu metu daugiausiai dėmesio skirsime Banko strategijos peržiūrai bei sandorio su INVL įgyvendinimui. Tikime, kad kartu galime sukurti dar daugiau vertės tiek investuotojams, tiek klientams,“ - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Pagrindinių veiklos rodiklių apžvalga

Šiaulių banko grupė per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 43,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (47 proc. daugiau nei prieš metus, kai pelnas siekė 29,5 mln. eurų). Antrojo ketvirčio pelnas buvo 24,1 mln. eurų ir, palyginti su 18,1 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 34 proc.

Pirmąjį pusmetį sparčiai augo pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2022 m. atitinkamu periodu - grynosios palūkanų pajamos augo 60 proc. ir siekė 75,5 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 6 proc. ir sudarė 9,6 mln. eurų.

Banko grupė per antrąjį ketvirtį suformavo 2,6 mln. eurų atidėjinių, o nuo metų pradžios 5,3 mln. eurų. Reikšmingą įtaką atidėjinių formavimui darė atnaujintas individualių pozicijų rizikos įvertinimas. Pusmečio pabaigoje paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekia 0,4 proc. ir atitinka planuotą lygį (praėjusių metų atitinkamo periodo rodiklis sudarė 0,2 proc.).

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis (eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką) pusmečio pabaigoje siekė 35,1 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo - 43,4 proc.), o nuosavo kapitalo grąža – 19,4 proc. (praėjusių metų – 14,7 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė toliau išlieka tvari, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga - padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 225 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 19,6 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Nepaisant toliau vyraujančios neapibrėžtos aplinkos bei negerėjančios makroekonominės aplinkos Lietuvoje bei pagrindinėse eksporto rinkose, iš klientų ir toliau jaučiame stiprų finansavimo poreikį. Per pusmetį pasirašyta virš 740 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. beveik 9 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Banko grupės bendras paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per ketvirtį augo 4 proc. (100 mln. eurų), o nuo metų pradžios 6 proc. (157 mln. eurų) ir pasiekė 2,8 mlrd. eurų.

Verslo finansavimo paskolų pasirašyta beveik 15 proc. daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį - už 438 mln. eurų. Per ketvirtį verslo finansavimo portfelis augo 3 proc. (40 mln. eurų), o nuo metų pradžios 5 proc. (63 mln. eurų) iki 1,45 mlrd. eurų.

Nors naujų paskolų paraiškų kiekis vis dar išlieka aukštas, pirmąjį šių metų pusmetį vyravo būsto finansavimo pardavimų apimčių mažėjimas, kuris matomas ir visoje rinkoje. Bendrai per pusmetį pasirašyta sutarčių už 96 mln. eurų sutarčių (21 proc. mažiau nei 2022 I pusm.). Būsto paskolų portfelis per ketvirtį augo 5 proc. (36 mln. eurų), o nuo metų pradžios 10 proc. (68 mln. eurų) ir pasiekė 732 mln. eurų.

Vartojimo finansavimo rinkoje išlieka aukštos konkurencijos aplinka, tačiau aktyvi ir pastebima reklama, teikiamų paslaugų prieinamumas bei patrauklumas leido reikšmingas didinti verslo apimtis. Vartojimo finansavimo paskolų pasirašyta beveik 24 proc. daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį - už 112 mln. eurų. Per ketvirtį vartojimo finansavimo portfelis augo 10 proc. (25 mln. eurų), o nuo metų pradžios 17 proc. (40 mln. eurų) iki 269 mln. eurų.

Gyventojų poreikis energetiškai efektyvių projektų finansavimuisi išlieka itin aukštas. Vien per antrąjį ketvirtį „SB modernizavimo fondas“ pasirašė 80 daugiabučių atnaujinimo sutarčių už 57 mln. eurų, o nuo veiklos pradžios jau finansuoti 325 projektai, kurių vertė 218 mln. eurų. Klientai ir toliau aktyviai domisi žalio būsto kredito sąlygomis, todėl jaučiamas ir šių paskolų paklausos augimas.

Kasdienė bankininkystė

Klientų skaičius ir jų aktyvumas nuolat didėja, kaip ir jų naudojimasis siūlomais naujais sprendimais – auga nuotoliniu būdu identifikuotų ar Banko klientais tapusių skaičius, auga nuolat atnaujinamų elektroninių kanalų vartotojų skaičius.

Banko paslaugomis per antrąjį ketvirtį pradėjo naudotis 8,5 tūkst. naujų privačių ir verslo klientų, o nuo metų pradžios daugiau nei 16 tūkst. Auga aktyvių klientų skaičius, o užsisakiusių stabilias komisinių pajamas generuojančius paslaugų planus skaičius išliko panašus ir siekia 190 tūkst.

Vartojimui išliekant aukštame lygyje stebimas aukštas kredito kortelių poreikis, kurių skaičius išaugo 9 proc. per ketvirtį bei 35 proc. per metus (iki 33 tūkst.), bendras išduotų mokėjimų kortelių skaičius sumažėjo iki 175 tūkst. kortelių.

Taupymas ir investavimas

Sparčiai auga tiek investavimo, tiek taupymo produktų poreikis - terminuotų indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo daugiau nei 30 proc. iki 1,22 mlrd. eurų. Indėlių palūkanos – viena svarbiausių priežasčių, skatinančių susidomėjimą Banko terminuotaisiais indėliais. Bendras klientų indėlių portfelis Banke siekia beveik 2,9 mlrd. eurų. Atsižvelgiant į klientų poreikius taupyti savarankiškai, Bankas pasiūlė naują taupymo ir investavimo ateičiai priemonę – III pakopos pensijų fondus.

Aukštos infliacijos aplinka klientus toliau skatina sukauptas santaupas nukreipti ir į Banko investavimo produktus - klientų saugomų investicijų vertė Banke nuolat auga ir viršijo 1,7 mlrd. eurų, t. y. beveik dvigubai daugiau nei metų pradžioje.

Mažmeninių verslų sujungimo sandoris

Banko ir „Invalda INVL“ mažmeninių verslų sujungimo sandorio įgyvendinimas vyksta sklandžiai ir planuojama, kad bus užbaigtas iki metų pabaigos. Šiuo metu vyksta pasiruošiamieji darbai, siekiant užtikrinti geriausią darbuotojų, klientų ir investuotojų patirtį. Antrąjį ketvirtį pradėtas naujos Grupės 2024 - 2026 m. strategijos atnaujinimas, siekiant sukurti stiprų naujos kartos finansinių paslaugų teikėją.

Kiti svarbūs įvykiai

Birželio mėn. „Moody‘s“ pagerino Šiaulių banko reitingą iki Baa1, o ilgalaikių indėlių reitingų perspektyva patvirtino stabilia. Tai aukščiausias reitingo vertinimas banko istorijoje bei pasitikėjimą didinantis indikatorius tiek investuotojams, tiek klientams, patikintiems lėšas Bankui.

Antrąjį ketvirtį tarptautinėse finansų rinkose Bankas sėkmingai išplatino 50 mln. eurų vertės dešimties metų trukmės subordinuotų obligacijų emisiją, kuri sulaukė didesnio nei tikėtasi investuotojų dėmesio. Pritrauktos lėšos padės augančiam Bankui išlaikyti skolinimo Lietuvos verslui apimtis, pasiekti efektyvią kapitalo struktūrą, tenkinti priežiūros institucijos reikalavimus bei išlaikyti dividendų politikos tęstinumą. Antrąjį šių metų pusmetį Bankas, kaip ir praėjusiais bei 2021 metais, sieks išplatinti obligacijų emisiją, siekiant tenkinti Bankui nustatytus MREL reikalavimus.

Gegužės mėn. lietuviško kapitalo įmonės („Invalda INVL“, „Tesonet Global“ ir „Willgrow“) padidino savo turimas Šiaulių banko akcijų dalis, įgyvendinus antrąjį sandorio įgyvendinimo etapą su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB). Liko dar metai laiko užbaigti akcijų įsigijimo procesus, o šiai dienai iš 18 proc. ERPB parduodamų akcijų jau yra įvykę sandoriai dėl 12 proc. Bendrai per pirmąjį pusmetį Banko akcininkų skaičius padidėjo daugiau nei 1,2 tūkst. ir pasiekė beveik 20 tūkst.

*- prognozuojami duomenys

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2023 metų šešių mėnesių finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2023 m. rugpjūčio 2 d. 16.00 val. (GMT+3). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia.

Papildoma informacija:
Donatas Savickas, Finansų tarnybos vadovas
 +370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt

Priedas2023-2Q LT.pdf