Julkaistu: 2014-04-23 08:50:00 CEST
Metsäliitto Osuuskunta
Pörssitiedote

Metsä Group suunnittelee uuden sukupolven biotuotetehtaan rakentamista Suomeen

Metsä Group pörssitiedote 23.4.2014 klo 9.50

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre valmistelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Toteutuessaan noin 1,1 miljardia euroa maksava tehdas olisi metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Biotuotetehdas pyritään saamaan käyttöön vuonna 2017. Tehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas, joka mahdollistaa puuraaka-aineen jalostamisen monipuoliseksi tuotevalikoimaksi. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa resurssitehokkaasti bioenergiaa ja erilaisia biomateriaaleja. Selluntuotannon ympärille syntyy ainutlaatuinen yritysten muodostama biotalouden ekosysteemi.

Investoinnin tulovaikutus Suomeen on yli 0,5 miljardia euroa vuosittain, ja se tarjoaa yli 2 500 työpaikkaa koko arvoketjussa. Viennin vuotuinen arvonlisäys on 0,5 miljardia euroa.

”Uusi biotuotetehdas on maailman tehokkain ja nykyaikaisin. Investoinnin keskeisin peruste on korkealaatuisen havusellun kysynnän maailmanlaajuinen kasvu. Tavoitteenamme on vahvistaa johtavaa asemaamme tällä markkinalla. Investointi tukee Metsä Fibren kasvua ja parantaa kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä”, kertoo Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan. ”YVA- ja ympäristölupaprosessien lisäksi lopulliseen päätökseen vaikuttavat myös maailmantalouden ja erityisesti Aasian alueen taloudellinen kehitys, markkinanäkymät sekä muun muassa puunhankintaan, luvitukseen ja logistiikkaan liittyvät ratkaisut.”

Biotuotetehdas edistää uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista Suomessa. Se lisää uusiutuvan energian osuutta maassamme noin kahdella prosenttiyksiköllä. Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, vaan kaikki sen tarvitsema energia tuotetaan puusta. Puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti.

Tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuodessa. Havukuitupuun hakkuita voidaan kestävästi lisätä vuosittain 7 miljoonalla kuutiometrillä ja koivukuidun 4 miljoonalla kuutiometrillä. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta.

Metsä Fibre käynnistää YVA- ja ympäristölupaprosessit välittömästi, ja ne pyritään saamaan päätökseen vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana. Lopullinen investointipäätös pyritään tekemään alkuvuonna 2015, jolloin tehdas voi käynnistyä vuoden 2017 aikana.

Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, ja sen omistavat konsernin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta (50,2 %), Metsä Board Oyj (24,9 %) ja Itochu Corporation (24,9 %).

Kutsu tiedotustilaisuuteen klo 11.30

Metsä Group järjestää tiedotustilaisuuden tänään 23.4. klo 11.30 Hotelli KÄMPIN Paavo Nurmi -kabinetissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä ja Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Mäntylä.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen Terhi Kylänlahdelle, puh. 010 465 4202 tai 050 598 8744, terhi.kylanlahti@metsagroup.com.

 

METSÄ GROUP
Konserniviestintä

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 050 522 0924, reeta.kaukiainen@metsagroup.com ja
Kaisu Vaalto, viestintäpäällikkö, Metsä Fibre, puh.
040 777 8922, kaisu.vaalto@metsagroup.com