Danish
Offentliggjort: 2023-09-15 16:30:00 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Ajourførte dokumenter med investorinformation

Hermed offentliggøres ajourførte dokumenter med investorinformation, iht. § 62 i lov om alternative investeringsfonde m.v., for følgende fonde:

DK0060804052 – ACAECO – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL
DK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK
DK0061149036 – ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL)
DK0061267747 – ACAEUC – Accunia Invest European CLO AAA/AA AKK DKK

Der er lavet følgende ændring:

  • Administrationsomkostningerne er steget fra 20 bp til 35 bp

Ændringen træder i kraft 1/10-2023.

Kontaktperson:
Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. ACM Forvaltning A/S, Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Vedhæftet filInvInfo 62 KFAI 2023-10.pdf