Publicēts: 2021-11-30 16:39:44 CET
Citadele banka
Iekšējā informācija

Paziņojums par AS “Citadele banka” € 40,000,000 Pirmā nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas obligāciju pirmstermiņa dzēšanu (ISIN kods: LV0000802221)

2016. gadā € 40,000,000 Pirmās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros AS “Citadele banka” (Citadele) ir emitējusi 4000 subordinēto obligāciju (LV0000802221 - EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 16-2026), kuras ir iekļautas Nasdaq Rīga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Ar šo Citadele apstiprina, ka saskaņā ar Nasdaq Riga noteikumiem “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 2021. gada 3. decembris būs minēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas Ieraksta Datums un saskaņā ar minētās programmas pamatprospekta 10.12. nodaļu 2021. gada 6. decembris būs minēto obligāciju Pirmstermiņa Dzēšanas Datums.

 

         Nataļja Fokina
         Resursu direkcijas vadītāja
         Natalija.Fokina@citadele.lv
         Mob.: +371 26424732