Paskelbta: 2021-09-15 15:00:00 CEST
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB ketina sudaryti 330 kV Darbėnų skirstyklos statybos projektavimo ir rangos darbų sutartį su UAB „TETAS“

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša apie ketinimą sudaryti 330 kV Darbėnų skirstyklos statybos projektavimo ir rangos darbų sutartį su UAB „TETAS“.

2021 m. rugsėjo 13 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas įvertinęs visą LITGRID AB pateiktą informaciją konstatavo, kad planuojamo sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas, nes buvo vykdomas skelbiamas pirkimas, sandoris sudaromas vadovaujantis patvirtintomis LITGRID standartinėmis sutarties sąlygomis. Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, atsižvelgiant į sandorio sudarymo objektyvų būtinumą.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu