Avaldatud: 2021-02-10 07:15:00 CET
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.01.2021

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.01.2021 oli 17,06 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.01.2021 seisuga 18,17 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV suurenesid jaanuari jooksul 0,8%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis jaanuaris 946 tuhat eurot müügitulu, mis on Covid-19 tulenevatest piirangutest Leedu kaubanduskeskustes 60 tuhat eurot (6%) vähem kui kuu varem. Samas teenis fond jaanuaris väiksematest kuludest tulenevalt konsolideeritud  EBITDA-d 786 tuhat eurot, mis on samal tasemel detsembri tulemusega. Fondi konsolideeritud üüri puhastootlus oli jaanuaris 912 tuhat eurot, mis hoolimata Covid-19 piirangute mõjust annab aastaseks kinnisvarainvesteeringute puhastootluseks 7,6%. 

Fondi puhaskasum oli 2021. aasta jaanuaris 567 tuhat eurot (2020 detsembris: 1 347 tuhat eurot). Fondi detsembri kuu puhaskasum detsembris sisaldas kinnisvarainvesteeringute ümberhindluste kasumit kogusummas 611 tuhat eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud raha jääk oli 31.01.2021 seisuga 5,7 miljonit eurot ning kogu varade maht 151,0 miljonit eurot. Kinnisvarainvesteeringud moodustasid fondi varade mahust jaanuari lõpu seisuga 96%.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.01.2021 seisuga 72,050 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee