English Lithuanian
Paskelbta: 2022-01-03 15:00:00 CET
Utenos Trikotazas
Kita informacija

Preliminarios AB Utenos trikotažas veiklos rezultatų skelbimo 2022 metais datos

 
AB "Utenos trikotažas"
Kita informacija

  

AB „Utenos trikotažas“ praneša, kad 2022 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

-       vasario 28 d. – 2021 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – audituota 2021 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – 2022 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       liepos 31 d. – 2022 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       spalio 31 d. – 2022 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

 

Papildoma informacija:

AB „Utenos trikotažas“ 
Finansų direktorė Živilė Jonaitytė
Tel.: 8 686 51938