English Estonian
Avaldatud: 2023-10-02 08:43:03 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine Tuul Mobility OÜ võlakirjadele

Tallinn, Eesti, 2023-10-02 08:43 CEST --  

Nasdaq Tallinn AS otsustas 02. oktoobril 2023.a lisada Tuul Mobility OÜ võlakirjadele (TUUL100027FA, ISIN kood: EE3300002559) alates tänasest, 02. oktoobrist 2023.a vaatlusmärke First North reglemendi punktis 40.2.2.3. sätestatud alustel. 

Vastavalt emitendi poolt 29.septembril avalikustatud 2023.a. 6-kuu vahearuandele ei vasta Tuul Mobility OÜ netovara äriseadustikus sätestatud nõuetele.

Vaatlusmärke kasutamise eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine mainitud asjaolule.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.