Paskelbta: 2017-08-10 08:11:07 CEST
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. liepos mėnesį

2017 m. liepos mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 11 mln. EUR arba 34% didesni negu 2016 m. liepos mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio - liepos mėn. buvo 67,8 mln. EUR arba 48% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102